Podsumowanie Projektu „Odświeżamy Nasze Miasta” w Powiecie Giżyckim

23 września 2013 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku odbyła się narada Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego ds. odtytoniowych podsumowująca realizację Projektu „Odświeżamy Nasze Miasta” w Powiecie Giżyckim.

 

Obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Giżycku, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Powiatowej Komendy Policji w Giżycku, Straży Miejskiej w Giżycku oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z działu Higieny Pracy, Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Podczas narady pracownicy  Promocji  Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej omówili wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przedmiotem której była realizacja Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w latach 2010-2013 oraz założenia „Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, do którego członkowie zespołu wyrazili chęć przyłączenia się w celu podtrzymania współpracy. Podczas spotkania wręczone zostały  podziękowania przekazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego za współpracę podczas realizacji projektu „Odświeżamy Nasze Miasta TOB3CIT”.

 

 

Fot. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku