Podsumowanie IX edycji programu „Trzymaj Formę”

TF-logoJuż po raz dziesiąty dzieci i młodzież ze szkół powiatu giżyckiego wezmą udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę”, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Organizatorami programu są Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Patronat nad realizacją programu „Trzymaj formę” w woj. warmińsko-mazurskim sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

W ubiegłym roku szkolnym w programie uczestniczyło 1280 uczniów z 4 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych powiatu giżyckiego. Szkoły mając na uwadze hasło IX edycji programu: „Rodzino Trzymaj Formę !” organizowały interesujące zajęcia zarówno dla uczniów jak i ich rodzin. Interesujące działania podejmowały wszystkie szkoły, które organizowały miedzy innymi: zajęcia taneczne, aerobiku, wycieczki rowerowe, konkursy oraz dni zdrowego jedzenia. W większość działań zaangażowani byli nie tylko uczniowie ale również nauczyciele, pielęgniarki medycyny szkolnej, rodzice, lokalne samorządy oraz stowarzyszenia.

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzał zajęcia edukacyjne dla rodziców, na których omówione zostały zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia drugiego śniadania. Na spotkaniach omówiono również problemy związane z zaburzeniami odżywiania, do których należą m. in. otyłość, bulimia i anoreksja. Ponadto PSSE w Giżycku z ogromnym wsparciem Dyrektora Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zorganizowała konkurs fotograficzny dla uczniów szkół biorących udział w programie. Dodatkowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przygotowała punkt promocji podczas tegorocznych Biegów Rodzinnych w Lesie Miejskim, na który uczestnicy imprezy mogli skorzystać z materiałów edukacyjno-informacyjnych a także pomiaru BMI i ciśnienia tętniczego a obecne dzieci i młodzież wzięły udział w quizie o zdrowym odżywianiu.

Więcej informacji na temat programu na stronie: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl