Podsumowanie Tygodnia Kariery w ZSKŚiA

Kolejny raz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku włączył się  w Ogólnopolski Tydzień Kariery, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie…”. W tym roku szkolnym  tematyka Tygodnia Kariery miała na celu wspieranie uczniów w realizacji ich pasji i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,co warunkuje w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji na drodze kształcenia i wyborze zawodu. Tegoroczne hasło zainspirowało nauczycieli przedmiotów zawodowych do działań zmierzających w kierunku odkrywania w sobie pasji i predyspozycji zawodowych przez uczniów lokalnych szkól podstawowych. Z tego powodu uczniowie poszczególnych kierunków kształcenia wraz z opiekunami przygotowali na holu głównym szkoły stoiska przybliżające charakter zawodu oraz możliwości dalszego kształcenia i zatrudnienia.

Po zapoznaniu się wystawą  ósmoklasiści mieli możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie warsztatach z zakresu: biznesu, florystyki, decoupageu, geodezji, reklamy, wykończenia wnętrz oraz „czystej energii”. Z kolei uczniowie szkoły podstawowej w Pozezdrzu i Rynie poznawali różne profesje, uczestnicząc w grze edukacyjnej „Zawodowy symulator – doświadczam, projektuję, decyduję”, mogli sprawdzić się w danym zawodzie, weryfikując swoje umiejętności. Innym działaniem podjętym w ramach Tygodnia Kariery był udział uczniów w prezentacji „Motywowanie samego siebie, planowanie i celowe działanie” przeprowadzonej przez  Panią Martę Knaś – doradcę koordynatora w projekcie „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Kulminacją podjętych działań było spotkanie maturzystów z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami pracodawców. Pozwoliło ono zrozumieć młodym ludziom zasady funkcjonowania na rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Stało się jednocześnie cennym doświadczeniem w planowaniu kariery zawodowej. Wartościowych wskazówek udzielili: Pani Maria Popieluch – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk”, Pani Ewa Unrug – Wiszowaty – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Giżycko, Pani Daria Bałtulis – pośrednik nieruchomości oraz właścicielka FHU „Klarysa”, Pan Marian Romejko – właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Mig” oraz Pan Tomasz Kiłyk – właściciel firmy związanej z przedstawieniami artystycznymi „Tony Dźwięku”.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania posłużyły młodym ludziom i skutkować będą właściwym i satysfakcjonującym wyborem drogi zawodowej.

Anna Czernel, Edyta Trościanko