Podsumowanie zrealizowanego projektu w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.

eea_grantsW dniu 17.02.2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację” w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Głównym celem projektu jest poprawa warunków środowiska naturalnego, a w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców obszaru objętych projektem. W wyniku zrealizowanego projektu zmodernizowano kotłownię gdzie po zmianach podgrzewanie wody następuje z energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. W budynku Oddziału Zakaźnego szpitala zainstalowano oświetlenie energooszczędne, wymieniono drzwi, ocieplono budynek oddziału oraz wykonany został remont dachu. Budynek Prosektorium ocieplono, wymieniono oświetlenie (22 sztuki) oraz nastąpiła wymiana 11 okien oraz 4 sztuk drzwi. W budynku administracyjnym wymieniono 259 punktów świetlnych. Ponadto wykonano montaż instalacji 430 sztuk paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu. Projekt zrealizowany został w okresie 01.2015-10.2016.