Podziękowania mieszkańców DPS za zaproszenie na rejs statkiem

„Błękit jeziora dokoła, a tam w oddali gdzieś las, słońce i przestrzeń nas woła, tutaj więc spędź wolny czas. Hej, Mazury, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj. Tu przeżyjesz chwile cudne, tu przeżyjesz życia maj.”
Dziękujemy bardzo Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku za zaproszenie na rejs statkiem a wolontariuszom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku za pomoc podczas wspólnego spaceru oraz rejsu.
Mieszkańcy DPS w Giżycku.