Podziękowania za serce

14 listopada br. na olsztyńskim zamku odbyło się wręczenie Nagród Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. W tym roku do XII edycji nagrody zgłoszono aż 20 osób. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się także reprezentanci Powiatu Giżyckiego.

 

Samorząd województwa ustanowił tę nagrodę, by promować nowoczesne, twórcze i skuteczne rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej.
 
Szczególnie promowana jest działalność na rzecz zapobiegania marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizacja jednostki, rodziny i całych środowisk lokalnych.

Na Warmii i Mazurach w służbie społecznej pracuje ponad pięć tysięcy osób. Bez ich pracy, osobistego zaangażowania, otwartych serc nie udałoby się na co dzień pomagać najbardziej potrzebującym.

Podczas uroczystości Pan Witold Wróblewski – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał w imieniu Marszałka i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego słowa uznania i szacunku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział również Wacław Strażewicz – Wicestarosta Giżycki oraz Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

 
Lista osób nagrodzonych:

 1. Danuta Kamińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,
 2. Stefania Michalik-Rosa – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
 3. Stanisław Puchalski – prezes Fundacji Elbląg,
 4. Elżbieta Mirosława Rogowska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
 5. Elżbieta Skaskiewicz – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
 6. Emilia Urbanowicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku.

Lista osób wyróżnionych:

 1. Stanisław Brzozowski – rzecznik praw osób starszych działający przy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
 2. Maria Dolecka – prezes Stowarzyszenia Parafialnego Koła Caritas w Wydminach, 
 3. Agnieszka Danuta Iwanowska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,
 4. Teresa Jaworowska – członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie,
 5. Wiesław Antoni Krysztofik – dyrektor i wychowawca Placówki Rodzinnej w Zelkach,
 6. Tadeusz Modzelewski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,
 7. Katarzyna Sztylc – prezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia HELPER,
 8. Anna Wendruch – członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej i specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

Laureatom nagród i wyróżnień serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszej owocnej działalności na rzecz drugiego człowieka.
 

Z wnioskiem o nagrodę marszałka w dziedzinie pomocy społecznej mogą występować osoby, instytucje i organizacje działające w tym zakresie.  Potrzebne formularze do zgłoszenia kandydatów do przyszłorocznych nagród [pobierz]

 

Źródło informacji: Wrota Warmii i Mazur, www.wrota.warmia.mazury.pl

Fot. Archiwum Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku