Podziękowania za udział w akcji „Murem za polskim mundurem”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku otrzymał podziękowania od Ministra Obrony Narodowej za udział społeczności szkolnej w akcji „Murem za polskim mundurem”.
W grudniu uczniowie SOSW przygotowywali kartki, listy i pocztówki, które przekazane zostały dla żołnierzy stacjonujących przy granicy. Celem akcji było wyrażenie wdzięczności za trud i poświęcenie żołnierzy i innych funkcjonariuszy pełniących obecnie trudną misję.

informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku

Podziękowania za udział w akcji "Murem za polskim mundurem"Podziękowania za udział w akcji "Murem za polskim mundurem"Podziękowania za udział w akcji "Murem za polskim mundurem"