Podziękowanie za wieloletnią pracę oraz powierzenie stanowisk kierownikom powiatowych jednostek

W czasie dzisiejszej sesji Rady Powiatu (01.09.br.) radni podziękowali Pani Iwonie Rosie za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Podkreślano ogromny wkład Pani dyrektor w rozwój I LO i wysoką jakość kształcenia uczniów.

Wręczono także powierzenia stanowisk nowym dyrektorom. Po wygranym konkursie funkcję dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ponownie powierzono Panu Jarosławowi Kulhawikowi, natomiast funkcję pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Pani Beacie Budzińskiej.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku