„Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami”

Dzień 5 listopada 2015 r. zapisze się w historii Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku jako jeden z najważniejszych. Po wieloletnim oczekiwaniu, w tym dniu nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania Sztandaru szkole. Było to możliwe dzięki przychylności i zaangażowaniu wielu serdecznych osób: darczyńców, przedsiębiorców, osób prywatnych, nauczycieli, uczniów i przede wszystkim rodziców.

Sztandar stanowi symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. To także symbol Polski, Narodu, symbol Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Sztandar w szkole to również znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza, podczas której Ksiądz Biskup Pomocniczy Romuald Kamiński dokonał poświęcenia sztandaru. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się do szkoły. W sali gimnastycznej, w której zebrali się zaproszeni goście, rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły nastąpiła część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych giżyckich szkół ponadgimnazjalnych, szkoły policealnej oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku zabrzmiał  hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych – Halina Rommel, która przywitała uczestników uroczystości. Pani dyrektor podziękowała również wszystkim zaangażowanym osobom, a przede wszystkim darczyńcom za wsparcie.

Fundatorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi tabliczkami przymocowanymi do drzewca sztandaru. Oprócz nich wśród gości znaleźli się między innymi:
•    Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Pomocniczy Romuald Kamiński
•    Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Św. Kazimierza dr Jerzy Fidura
•    Ksiądz Mitrat Jerzy Senejko Proboszcz Parafii p.w. Św. Anny
•    Dyrektor Delegatury w Ełku Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Anna Cieśluk
•    Starosta Giżycki Pan Wacław Jan Strażewicz
•    Wicestarosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski
•    Burmistrz Miasta Giżycko Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz
•    Przewodniczący Rady Miasta i były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku Pan Ryszard Błoszko
•    Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Pani Małgorzata Czopińska
•    Prezes Oddziału ZNP w Giżycku Pani Janina Rusznicka
•    Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku Pani Halina Poboża
oraz wielu innych znamienitych gości, w tym pracodawcy, dyrektorzy szkół i instytucji współpracujących ze szkołą, emerytowani pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych oraz absolwenci.

Najbardziej podniosłym momentem uroczystości na sali było złożenie Sztandaru przez poczet sztandarowy rodziców na ręce pani dyrektor Haliny Rommel, która z kolei przekazała go reprezentacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, stanowiących poczet sztandarowy. Uczniowie z dumą dokonali prezentacji nowego sztandaru wszystkim uczestnikom uroczystości. Przedstawiciele klas pierwszych Technikum Nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w imieniu wszystkich uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar.

W dalszej części została przedstawiona prezentacja obrazująca historię szkoły. Uroczystość  uświetnił występ uczniów klas czwartych Technikum Nr 3. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Rodzice natomiast przygotowali niespodziankę w postaci tortu z logo Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku oraz bogatą kwiatową dekoracją. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy wdzięczni darczyńcom z dumą wkraczają w nowy etap życia szkoły.