Polak i Ukrainiec – młodzi obywatele demokratycznych państw

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 53 projektom spośród nadesłanych 143 wniosków, a wśród nich znalazł się projekt Powiatu Giżyckiego. Wspólnie z partnerem z Ukrainy – Szkoła Sztuk Pięknych im. M. Werykiwskiego w Krzemieniecu i Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku będziemy realizowali projekt pn. „Polak i Ukrainiec – młodzi obywatele demokratycznych państw”. 20 maja br. koordynatorka projektu Pani Anna Kryczka z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku uczestniczyła w spotkaniu, w czasie którego omawiano realizację zakwalifikowanych projektów.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku