Polonez na Pasażu Portowym

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy w plenerze w Giżycku, mieszkańcy Miasta oraz goście z zaprzyjaźnionego Alytusa na Litwie i przebywający na miejscu obywatele Ukrainy, pod kierunkiem pani Marii Bielińskiej wykonali poloneza. Wszystkim uczestnikom, wykonawcom oraz osobom dzięki którym udało się sprawnie zorganizować wydarzenie, w szczególności: paniom Marii Bielińskiej i Irenie Patra, panom Pawłowi Wasilewskiemu, Zenonowi Oparowi, Jackowi Szeligowskiemu, Janowi Rekielowi, a także Giżyckiemu Centrum Kultury i Straży Miejskiej w Giżycku w imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania.

zdjęcia: Renata Szczepanik / Ryszard Należyty

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku