Połowinki w II Liceum Ogólnokształcącym

W II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku odbyły się Połowinki klas drugich.
Uczniowie sami przystroili sale gimnastyczną, zadbali o catering oraz muzykę. Wybrali również Króla i Królową Połowinek.

Źródło: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku