„Polska ojczyzna nasza”

13 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku odbył się patriotyczny konkurs recytatorski pt. „Polska ojczyzna nasza”. W konkursie wzięli udział przedszkolacy, uczniowie z klas A, B i z klas I-VI szkoły podstawowej. Konkurs przygotowała i poprowadziła Elżbieta Grzymała.

Celem konkursu było między innymi: pielęgnowanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do symboli narodowych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorskich.

Każdy z uczestników miał ogromną tremę, ale wszyscy spisali się na medal. Najmłodsze dzieci wykazały się świetną pamięcią. Wspaniale opanowały wybrane, dość długie utwory. Niektórzy z uczestników potrzebowali podpowiedzi lub wsparcia w postaci odczytania zapisanego utworu. Wszyscy pięknie zaprezentowali się przed publicznością: rodzicami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami z klas. Ogromne podziękowania należą się ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy przygotowywali małych recytatorów do występu. Zadbali również o odpowiednie rekwizyty w postaci stroju, kotylionów, a nawet flagi. Podczas obrad komisji, widownia obejrzała film o symbolach narodowych pt. „Polak mały”, wysłuchała pieśni patriotycznych oraz wzięła udział w Quizie. Za prawidłową odpowiedź można było zdobyć nagrodę biało – czerwonego cukierka lub jabłko.

Komisja konkursowa w składzie: pani Dorota Szczęsna, pani Katarzyna Wójtowicz, pani Iwona Łonyszyn wyłoniła zwycięzców wręczając nagrody za pierwsze trzy miejsca.

1. miejsce – Patryk Jonik, za wiersz Joanny Białobrzeskiej pt. „Moja mała Ojczyzna”
2. miejsce – Kajetan Piszczatowski, za wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”
3. miejsce – Martyna Łapin za wiersz Tadeusza Różewicza „Oblicza Ojczyzny”

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je wraz z drobnymi upominkami:

• Ali Ilboudo za wiersz Ryszarda Przymusa pt. „Polska”
• Ewa Dąbrowska za wiersz Tadeusza Kubiaka „Grób Nieznanego Żołnierza”
• Marlena Gral za wiersz Joanny Białobrzeskiej pt. „Moja mała Ojczyzna”

Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy za udział konkursie.