W giżyckim MCK pomagają od serca

25 lutego br. pośrednik pracy oraz społecznicy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku wzięli udział w Gali Wolontariatu, która odbyła się w miejscowym Gimnazjum nr 1. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Bezrobotnych ,,JESTEŚ-MY’’, którego koordynatorem jest pani Elżbieta Kolczyńska.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie zaproszonych gości do włączenia się w akcje dobroczynne na rzecz osób ubogich, chorych oraz starszych. Tego dnia nie zabrakło również podziękowań, dyplomów dyrektorom instytucji szkolnych, kadrze pedagogicznej, przedsiębiorcom, pośrednikowi pracy z MCK OHP oraz wolontariuszom za pomoc w realizację Świątecznych Zbiórek Żywności oraz jesienną akcję „Podziel się Posiłkiem”.

„Cieszę się, że pomagam innym. Pomysł na siebie znalazłam sama, dopingowali mi w tym rodzice. Gdyby nie oni, nie miałabym w sobie tyle siły i odwagi. Lepsze to, niż trwonienie czasu na nicnierobieniu. Trzeba sięgać po marzenia. Wolontariat sprawia mi ogromną przyjemność, mam kontakt z ludźmi, którzy mają na mnie dobry wpływ. Jest to także odpowiedni moment na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego”- podsumowała jedna z wolontariuszek z giżyckiego MCK OHP.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP powstało przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy
Autorką zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy

 

Zaproszeni Goście na Gali Wolontariatu

Uczestnicy Gali