Pomoc dla ogrodników i sprzedawców chryzantem

Niezbędne informacje znajdują się w komunikatach: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://bit.ly/388023J oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://bit.ly/3mS7Lqr
Wnioski należy składać do 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

pomoc dla posiadaczy chryzantem