Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 września Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację celów statutowych kół. Nabór będzie trwać do 30 września bądź wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Koło Gospodyń Wiejskich może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy