Pomoc Ukrainie

Zachęcamy mieszkańców powiatu giżyckiego do przyłączenia się do akcji pomocowej osobom poszkodowanym na kijowskim majdanie na Ukrainie. Związek Ukraińców w Polsce współpracuje m. in. z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Prowadzi ona zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom, rannym w czasie demonstracji w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

 

Darowizny można wpłacać na konto

18 1240 1037 1111 0010 4591 0813

z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

 

Adres fundacji:
Fundacja Edukacja dla Demokracji, ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
www.edudemo.org.pl

W razie pytań dot. zbiórki prosimy o kontakt z Martyną Michalik: martyna.michalik@edudemo.org.pl

Nr pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej: 41/2014

Giżycka społeczność ukraińska zaprasza także wszystkich na wspólną modlitwę w niedzielę 2 marca 2014 r. o godz. 11.30 do Cerkwi Greckokatolickiej w Giżycku przy ul. Białostockiej 1.

Nabożeństwo żałobne w intencji ofiar na Ukrainie, zostanie odprawione po mszy świętej, oraz zapalenie zniczy, przeprowadzona zostanie również  dobrowolna zbiórka pieniężna dla poszkodowanych na Ukrainie.

Zachęcamy mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu Giżyckiego o przyłączenie się do akcji pomocy.