„Pomocna dłoń AZS”

12Centrum Rehabilitacji przy Ośrodku AZS COSA w Wilkasach zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Giżycko na bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne w dniach 11-22 maja 2015 r. Zabiegi zostaną wykonane przy współpracy ze Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku.

Pomocna dłoń AZS