Pomóżmy ankieterom EU-Consult oceńmy wspólnie nasz region

 popt                  popt3                                                 popt2

 

W dniach 14-30 października br. na terenie Giżycka oraz okolicznych gmin (Gmina Miejska Giżycko, Gmina Giżycko (gmina wiejska), Gmina Mrągowo  ( gmina wiejska), Gmina Miasto Mrągowo ( gmina miejska), Gmina Pisz ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina Ruciane – Nida ( gmina miejsko – wiejska), Gmina Mikołajki ( gmina miejsko – wiejska), Gmina Ryn ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina Węgorzewo ( gmina miejsko – wiejska), Miasto i Gmina  Orzysz ( gmina miejsko – wiejska), Gmina Miłki ( gmina wiejska), Gmina Pozezdrze ( gmina wiejska) realizowane będą badania ankietowe dot. kwestii społeczno-gospodarczych, związanych z pracami nad strategią obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Będzie to jeden z kluczowych dokumentów, niezbędny do wykorzystania przez samorządy z tego obszaru środków finansowych UE w kolejnym okresie finansowania 2014-2020.

 Celem badania ankietowego jest określenie m.in. zasięgu i skali problemów występujących na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Ankieterzy z firmy EU-Consult, którzy realizują badanie, pytać będą mieszkańców jak oceniają oni poszczególne aspekty życia, w szczególności kwestie związane z komunikacją publiczną, dostępnością do usług publicznych, takich jak służba zdrowia, edukacja czy też kwestie związane z zatrudnieniem.
            danie ilościowe zostanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego. Liczymy na to, że mieszkańcy wypowiedzą się nt. problemów życia codziennego. Interesuje nas w szczególności co jest barierą w funkcjonowaniu regionu jako spójnego „organizmu”, jakie problemy powinny zostać uznane za priorytetowe do rozwiązania. Interesuje nas także co jest mocna stroną tego regionu.
     Firma EU – Consult Sp. z o.o. działa zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo pracownikom EU-Consult Sp. z o.o. są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze. Państwa udział w badaniu jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.

Do wszystkich osób, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, apelujemy o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi.

——————————————————————————————————————–

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Wnioskodawca: Gmina Miejska Giżycko
Nr wniosku: 35/MOF/1/2013