Pomóżmy mieszkańcom Bisztynka i okolic


Zarząd Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie poszkodowanych przez gradobicie rolników z Bisztynka i okolic.

Klęska gradobicia miała miejsce 4 lipca br. Zniszczeniu uległo wiele budowli, pojazdów i innego mienia. Poważne straty grad wyrządził na użytkach rolnych. Poszkodowanych zostało 67 gospodarstw łącznie na powierzchni 7 234 ha. Straty zniszczonych plonów oszacowano na kwotę 5 987 451 zł. Część gospodarstw było nieubezpieczonych, ale nawet te posiadające polisy nie uzyskają pełnej rekompensaty poniesionych strat. Również pomoc oferowana ze strony Państwa tylko w niewielkim stopniu pomoże rolnikom, którzy utracili tegoroczny plon.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy poszkodowanym rolnikom znajdują się w zamieszczonym poniżej piśmie.

PISMO ZARZĄDU W-M IZBY ROLNICZEJ