Ponadnarodowa mobilność uczniów Agrobiznesu do Grecji

W dniach 16-29 kwietnia 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (20 uczniów oraz 4 opiekunów) biorą udział w ponadnarodowej mobilności uczniów do Grecji w ramach projektu pt. „Oblicza lasu – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Grecji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada wykorzystanie atrakcyjnej formy mobilności międzynarodowej do zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników. Cel ten obejmie zarówno uczniów po stronie polskiej i greckiej, jak i kadrę nauczycielską oraz zarządzającą. Temat mobilności jest interdyscyplinarny, innowacyjny i związany z charakterem szkoły – uczniowie będą realizować działania takie jak: warsztaty fotograficzne w lesie, warsztaty kulinarne nawiązujące do darów lasu, warsztaty florystyczne, gry terenowe w lesie, tworzenie słowniczka pojęć związanych z terenami leśnymi oraz warsztaty „leśny ludzik” w oparciu o zasoby przyrodnicze Riwiery Olimpijskiej i Warmii i Mazur.
Partnerem Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku jest Szkoła General Lyceum of Litochoro w Grecji. O jego wyborze zadecydowały możliwości i zaplecze infrastrukturalne greckiej szkoły, jej doświadczenie, kompetencja i wiedza w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych.
Po stronie polskiej w mobilności bierze udział 20 uczniów w wieku 16-17 lat z kierunków: technik agrobiznesu, technik reklamy, technik architektury krajobrazu i technik robót wykończeniowych. Po stronie greckiej w projekcie bierze udział 12 uczniów, w podobnym wieku. W projekcie bierze również udział: Kadra zarządzająca (Dyrektorzy oraz koordynatorzy) oraz przedstawiciele kadry pedagogicznej, wybrani przez Dyrektorów. Projekt rozpoczął się 1.03.2023 r. i potrwa 4 miesiące.
Kluczowe kompetencje, na które wpłynie projekt, to: tworzenie informacji, wielojęzyczność, cyfrowe, osobiste, obywatelskie, świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzięki mobilności zwiększona zostanie także wiedza uczniów z przedmiotów podstawy programowej. Celem projektu jest również zwiększanie motywacji uczniów i kadry do dalszej edukacji i rozwoju.

Źródło: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku