Poprawa kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Jesienią ubiegłego roku w ramach programu Erasmus + „Poprawa kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Europie” zorganizowaliśmy w przedszkolu specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku praktykę 4 nauczycielek z przedszkola w Alytusie (Litwa). W ramach praktyki, nasi goście odwiedzili też Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Niepubliczne „Koralik”.
7 czerwca br. przedstawiciele Powiatu Giżyckiego odwiedzili przedszkole w Alytusie. Przedszkole zrobiło na nich ogromne wrażenie. Wybudowane 35 lat temu ma własny basen dostosowany do wieku dzieci. Oddychali w sali solnej słuchając muzyki. Oglądali występy dzieci w przedszkolnej auli. Zobaczyli edukacyjne stacje tematyczne na rozległym terenie wokół przedszkola. Była to wizyta pełna inspiracji i pomysłów do nowych projektów.
W spotkaniu uczestniczyły Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Anna Kryczka – koordynatorka projektów w PZOSiPO, Justyna Matelak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Anna Maria Karolska – dyrektor Przedszkola Koralik, Ewa Ciulewicz – nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 1, Mariia Skybina – psycholog z Kijowa, która w trakcie pobytu nauczycieli z Alytusa w Giżycku była tłumaczem z języka rosyjskiego i angielskiego.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Fot. Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas”, https://www.facebook.com/people/Alytaus-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Girinukas/100064870983700/