Porada zawodowa pt. „Kompendium przedsiębiorcy”

Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku i współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratem w Giżycku i Urzędem Skarbowym w Giżycku stworzono zespół, który przeprowadził cykl warsztatów dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków pochodzących z projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie giżyckim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na założenie działalności gospodarczej.

29.09.2023 r. odbyła się grupowa porada zawodowa pod tytułem „Kompedium przedsiębiorcy”. Przedstawicielki ZUS omówiły tematy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Dużo uwagi poświęciły na wykazanie jakie są zalety i wady w sytuacji skorzystania przez nowych przedsiębiorców z preferencji w opłacaniu składek społecznych, omówiły szczegółowo na czym polega tzw. ulga na start, mały ZUS plus czy składki preferencyjne. Ponadto przybliżyły uczestnikom aplikacje ZUS ePUE i ePłatnik, z których będą mogli skorzystać po założeniu działalności gospodarczej. Prelegentki Urzędu Skarbowego przeprowadziły uczestników spotkania przez zawiłości zakładania działalności gospodarczej i obowiązków początkującego przedsiębiorcy. Omówiły dostępne formy opodatkowania działalności gospodarczej w zależności od jej rodzaju, starając się równocześnie przedstawić plusy i minusy każdej z omówionych form opodatkowania.

W 2023 roku odbyły się 4 spotkania, w których łącznie wzięło udział 39 osób.

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku