„Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych” – konferencja online 17 września

Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji kojarzą się z podeszłym wiekiem. Przeważnie dotyka osoby powyżej 60-65 lat. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80. roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji. Zdarza się jednak, że choroba Alzheimera występuje przed 65. rokiem życia – już u 20-, 30-, 40-latków. Jest trudna do zdiagnozowania, bo mało kto podejrzewa chorobę otępienną w tym wieku.

Na konferencji, organizowanej przez Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska i Fundację Stabilo, poruszony zostanie temat choroby otępiennej u osób młodych. Jest to temat mało znany, a dla wielu rodzin bardzo ważny i trudny.

Konferencja odbędzie się 17 września o godz. 11.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Konferencja będzie transmitowana, aby jak najszerzej upowszechnić ten ważny społecznie temat i umożliwić uczestnictwo osobom zainteresowanym w wielu miejscach w Polsce.

Link do udziału w wydarzeniu online: https://us02web.zoom.us/j/5012414420. Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Zgłoszenia uczestnictwa: do 10 września. Kontakt w sprawie udziału: Ewa Tułodziecka-Czapska: tel. 22 55 17 985 lub mail: alzheimer@brpo.gov.pl

PROGRAM:

  • 11.00 Powitanie – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;
  • Działania RPO na rzecz osób żyjących z chorobą Alzheimera – prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich;
  • Problemy z diagnozowaniem i leczeniem ludzi młodych i w średnim wieku – prof. Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog, neuropatolog;
  • Młodzi z chorobą otępienną na świecie– prof. Tomasz Gabryelewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego;

Przerwa ok. 12.25 – 12.35

  • Młodzi z rozpoznaniem otępienia w polskich realiach – dr Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska;
  • Problemy związane z zatrudnieniem i prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego – Dorota Siwiec, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w BRPO, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO;
  • Co zamiast ubezwłasnowolnienia – prezentacja broszury „Otępienie (demencja) – problemy prawne” (link do broszury) – Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;
  • Podsumowanie – prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich;
  • Zakończenie – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;