Porozumienie I LO z Politechniką Gdańską i UWM

I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku zawarło porozumienie o współpracy w zakresie objęcia opieką naukową i dydaktyczną uczniów I LO z Politechniką Gdańską i Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajęcia dla uczniów odbywać się będą na terenie uczelni oraz szkoły. Strony zaplanowały wspólną organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym. popularnonaukowym, edukacyjnym i społecznym, służące doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności uczniów I LO.

informacja I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku