Porozumienie w sprawie przeprowadzenia szkolenia żeglarskiego

W dniu dzisiejszym (20.02.br.) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku podpisali porozumienie z Burmistrzem Giżycka na udzielenie dotacji w wysokości 200.000 zł na prowadzenie w 2023 roku szkolenia żeglarskiego. Dotacja taka przekazywana jest przez Powiat co roku. W ubiegłym roku miasto Giżycko przekazane środki przeznaczyło m.in. na zakup i wymianę zużytego sprzętu żeglarskiego, pokrycie części kosztów utrzymania obiektu Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, dofinansowanie wynagrodzenia trenera żeglarstwa i obsługi Bazy ( szkutnika i osoby sprzątającej).

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku