Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

Termin: 19.08.2013 r.; godz.: 10:00

Tematyka:

  • sprawy Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.
  • sprawy edukacyjne
  • sprawy dotyczące współpracy Powiatu Giżyckiego z innymi samorządami
  • sprawy związane z drogami
  • sprawy finansowe
  • sprawy różne