* Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

Tematyka posiedzenia  Zarządu Powiatu w Giżycku w dniu  20 stycznia 2014 r. (godz. 9:00)

  • sprawy pomocy społecznej
  • sprawy związane z kulturą fizyczną i sportem
  • sprawy edukacyjne
  • sprawy geodezyjne
  • sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
  • sprawy organizacji pozarządowych
  • sprawy różne