Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Termin: poniedziałek 12.03.2012

godz. 9:00

Program:

 1. Przyjęcie ślubowania od nowo mianowanego nauczyciela  szkoły ponadgimnazjalnej
 2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki
 3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 4. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie ustalenia  cennika  opłat za korzystanie  z miejsc noclegowych w szkolnych  schroniskach  młodzieżowych.
 5. Wszczęcie procedury konkursowej na wybór dyrektora ZSKŚ i A- akceptacja ogłoszenia o konkursie.
  • Efekty działań  zwiększających  wydajność energetyczną  budynków edukacyjnych – informacja  do projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promocji odnawialnych źródeł energii”.
  • Projekt porozumienia  z Gminami  na  wspólne działanie w celu wyłonienia  wykonawcy  Gminnych Programów Opieki na  Zabytkami –  do akceptacji
 6. Informacja dyrektora DPS o podjętych działaniach   w okresie kierowania pow. jednostką organizacyjną.

 7.  

 • Rozstrzygniecie  konkursu  na  „Organizację i prowadzenie  terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

 • Sprawozdanie z przeglądu  stanu przygotowań CARITAS do  realizacji umowy z zakresu pieczy zastępczej – informacja  dyrektora PCPR

9.

 • Uchwała Rady Powiatu w Giżycku  w sprawie  określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na  terenie powiatu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu  z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi – dotacja na wkład własny.

10. Uchwała Rady Powiatu w sprawie  wysokości  opłat za usuniecie i przechowywanie  statku lub  innego obiektu pływającego.

11.        Uchwały finansowe
12.        Zatwierdzenie protokołu  na sprzedaż  nieruchomości powiatu w  Jagodnem Wielkim.
13.   Sprawy różne (podpisanie umowy na  zakup energii elektrycznej)