* Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Termin: 24.05.2012; godz. 8:00

Program:

1.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSKŚiA
2.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSZ
3.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSEiI
4.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego CKU,PiDN
5.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego S.P
6.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego I LO
7.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SOSzW
8.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego IILO
9.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego PPP
10.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego MBSW
11.Przystąpienie do programu pilotażowego  „Aktywny samorząd” (podpisanie oświadczenia przez przedstawicieli Zarządu Powiatu)
12.Sprawy różne