Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu: godz. 8:45

Porządek dzienny:

1. Uroczyste wręczenie  aktów mianowania 10 nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Giżyckiego.
2. Złożenie podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych kończącej kadencję kierowania  szkołą.
3. Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn w sprawie  omówienia współpracy w zakresie spraw  związanych m.in. z remontami dróg, pomocy społecznej, promocji, kultury pomiędzy jednostkami samorządowych powiatu i gminy.
4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora ZSZ w Giżycku.
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do zadania pn. „Giżycki MEDYK- najlepszy  absolwent na rynku pracy”.
6. Akceptacja projektu aneksu do zawartej umowy z Samorządem Rejonu VARENA Republiki Litewskiej.
7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 roku.
9. Informacja  o sytuacji  finansowej  SPZOZ w Giżycku.
10. Sprawy różne (informacja dyrektora DPS, wniosek  Stowarzyszenia Wędkarskiego, umowa najmu z Warmińsko – Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe”)