Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Termin: 21.01.2013; godz. 9:00

Miejsce: gabinet Starosty

Tematyka posiedzenia:

  • sprawy oświatowe;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • sprawy związane z ochroną zdrowia
  • sprawy finansowe
  • sprawy różne