* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

11 marca 2013 r., godz. 09:00

Gabinet Starosty

TEMATYKA:

Współpraca Powiatu Giżyckiego z Gminą  Wydminy.
Sprawy związane ze Spółką „Szpital Giżycki”.
Sprawy z zakresu  pomocy społecznej .
Sprawy edukacyjne.
Sprawy związane z drogami.
Sprawy związane z zagospodarowaniem  przestrzennym.
Sprawy z zakresu edukacji ekologicznej.
Sprawy finansowe.
Sprawy różne.