* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

Termin: 15.04.2013; godz. 9:00

TEMATYKA:

  • Sprawy finansowe.
  • Sprawy edukacyjne.
  • sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi
  • sprawy związane z projektami unijnymi
  • sprawy dotyczące strategii rozwoju powiatu
  • sprawy związane z giżyckim szpitalem
  • Sprawy różne.