* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin:

29 maja i 17 czerwca 2013 r.

II część posiedzenia – 17 czerwca 2013 r. godz. 9:00
 

Miejsce: Gabinet Starosty

Planowany porządek obrad – tematyka:

•sprawy pomocy społecznej;
•sprawy edukacyjne;
•sprawy dotyczące szpitala;
•sprawy dotyczące zdrowia;
•sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•sprawy dotyczące nieruchomości;
•sprawy finansowe;
•sprawy zagospodarowania przestrzennego;
•sprawy różne.