* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

 

II część posiedzenia – 1 lipca 2013 r. godz. 9:00

TEMATYKA:
II część posiedzenia:
  • sprawy związane ze spółką „Szpital Giżycki” sp. z o.o.
  • sprawy edukacyjne
  • sprawy geodezyjne