* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin: 17 lipca i 29 lipca 2013 r

I część posiedzenia Zarządu 17 lipca 2013 rok

1. Wniosek prezesa spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o.  o wyrażenie zgody na wydzierżawienie  pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki  w Giżycku –  § 4 ust.1 umowy  dzierżawy z dnia  4 marca 2013 r
2. Uchwała  Zarządu Powiatu  w sprawie przystąpienia  do projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007- 2013 pn. Motoryzacyjna współpraca  w edukacji” .
3. Uchwała  Zarządu Powiatu  w sprawie przystąpienia  do projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007- 2013.  
4. Uchwała  Zarządu Powiatu  w sprawie przystąpienia  do projektu  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007- 2013. 
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia  opinii o zmianie kategoryzacji  drogo w Powiecie Węgorzewskim –  
6. Sprawy różne         

II część posiedzenia Zarządu 29 lipca 2013 rok

1. Informacja  prezesa Spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o.  o sytuacji finansowej spółki. Uchwała Zarządu Powiatu  zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu  w sprawie udzielania pożyczki    
2. Uchwała Rady Powiatu  zmieniająca  uchwałę  Rady Powiatu  w sprawie  przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami  w Powiecie Giżyckim na lata  2013- 2016”.
3. 10 Uchwał Zarządu Powiatu  w Giżycku  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych  zatrudnionych w szkołach  ponadgimnazjalnych  w Powiecie Giżyckim
4. Podjęcie decyzji w sprawie  przyznania  stypendium uczniom  szkół ponadgimnazjalnych  za  szczególne  wyniki w nauce lub osiągnięcia  sportowe.
5. 2 Wnioski o współorganizację imprez  złożone przez Polski Związek Niewidomych – koło w Giżycku oraz przez Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior w Giżycku
6. Zatwierdzenie protokołu z przetargu ofertowego na stawkę czynszu najmu na lokale użytkowe położone w budynku  przy ul. Wyzwolenia 2 w Giżycku. Akceptacja  warunków przetargu na  dzierżawę  tarasów w budynku przy  ul. Wyzwolenia 2.
7. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  powołania  Komisji Przetargowej do udzielenia  zamówienia  publicznego  na dostawę  energii elektrycznej.
8. Uchwały finansowe
9. Sprawy różne