* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Godzina: 09:30

Miejsce: pok. nr 15 (gabinet Starosty)

Program:

1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie obniżenia kwot dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uczmy się od siebie”.

3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Wspólne praktyki współpracy i przedsiębiorczości w regionie przygranicznym”.

4. Spotkanie z  Burmistrz Miasta Giżycka  w  sprawie :

  • kwestii związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg na terenie miasta Giżycka w 2012 roku i latach następnych;
  • planu imprez związanych z obchodami 400-lecia Giżycka, wykorzystanie obchodów w obszarze promocji;
  • informacji o sytuacji bieżącej i strategii działań w szpitalu powiatowym w Giżycku;
  • wspólne kwestie obu samorządów, związane z gospodarką nieruchomościami;
  • wykorzystania obiektów sportowych w Giżycku na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
  • inne

5. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie określenia stawki bazowej czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.

6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  powołania komisji konkursowej  do  otwartych  konkursów ofert na realizację  zadań  publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 r.

7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania imienia Krystyny Rosenbajger DPS w Giżycku oraz wprowadzenia zmian w statucie  tej jednostki

8. Sprawy różne