* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

II część posiedzenia (I część – 26 wrzesień) – godz. 8:30

TEMATYKA:
  • sprawy edukacyjne
  • sprawy finansowe
  • sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
  • sprawy związane ze startegią rozwoju powiatu
  • sprawy związane z drogami
  • sprawy różne