* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

28 listopada 2013 r. godz. 14.00 – I część posiedzenia

Gabinet Starosty

Tematyka:
– sprawy dot. wykorzystania środków PFRON
– sprawy dot. planu zagospodarowania przestrzennego
– sprawy finansowe
– sprawy różne