* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

9 grudnia 2013 r. godz. 9.00 – II część posiedzenia

Gabinet Starosty

Tematyka:
– sprawy dot. nieruchomości
– sprawy dot. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
– sprawy dot. aptek
– sprawy dot. organizacji pozarządowych
– sprawy finansowe
– sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego
– sprawy różne