* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin: 20 październik 2014 r.; godz. 09:00

Tematyka posiedzenia:

  • sprawy związane ze spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o
  • sprawy geodezyjne
  • sprawy związane z pomocą społeczną
  • sprawy związane z ochrona środkowiska
  • sprawy komunikacyjne
  • sprawy edukacyjne i oświatowe
  • sprawy finansowe
  • sprawy związane w organizacjami pozarządowymi
  • sprawy różne