* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

II część posiedzenia Zarządu Powiatu – 30 marca 2012 rok

 1. Spotkanie  z Wójtem Gminy Giżycko w sprawie  omówienia  przedsięwzięć w zakresie wspólnych obszarów działania ( parafia Wilkasy).
 2. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z zakresu pieczy zastępczej. Ustalenie wysokości  pomocy  wychowankom  na zagospodarowanie i  kontynuowanie  nauki.
 3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy  w Giżycku
 4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 16.
 5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku przy ul. Białostockiej 3.
 6. Wstępne ustalenie  części  oświatowej subwencji  ogólnej  na 2013 r. w oparciu o przewidywana liczę uczniów .
 7. Rozstrzygniecie konkursu ofert   na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego.
 8. Uchwały finansowe
 9. Informacja Dyrektora SPZOZ o sytuacji finansowej szpitala.
 10. Opinie Komisji Rady Powiatu
 11. Rejestr  uchwał Rady Powiatu XV sesji do wykonania
 12. Sprawy różne