* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

Termin posiedzenia Zarządu: 09.10.2012 r.; godz.: 9:00

Miejsce posiedzenia Zarządu: pokój nr 15 (gabinet Starosty)

TEMATYKA:

1. sprawy oświatowe;
2. sprawy finansowe;
3. sprawy pomocy społecznej
4. sprawy komunikacyjne
5. sprawy SP ZOZ w Giżycku
6. sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi