* Posiedzenie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

Termin: 27.11.2012; godz. 9:00

TEMATYKA:

  • sprawy finansowe,
  • sprawy dot. organizacji pozarządowych,
  • sprawy promocji zdrowia,
  • ocena realizacji strategii powiatu,
  • sprawy geodezyjne,
  • sprawy dot. SPZOZ,
  • sprawy dot. zagospodarowania przestrzennego,
  • sprawy różne