* Posiedzenie Zarzadu Powiatu w Giżycku

 

Termin: 20 grudzień 2012 r.; godz.: 9:15

Miejsce: pokój nr 6

Tematyka posiedzenia:

  • sprawy związane z ochrona środowiska;
  • sprawy związane z ochrona zdrowia (sprawy szpitalne)
  • pomoc społeczna
  • sprawy edukacyjne
  • sprawy finansowe
  • sprawy różne