Posiedzenie Zarządu Powiatu

 

 

Miejsce: pok. nr. 15 (gabinet Starosty)

Program:

1. Informacja  o sytuacji  finansowej  SPZOZ i  plan działań  kierownictwa jednostki.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Zarządu  Dróg Powiatowych 
w Giżycku
3. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  przystąpienia do projektu  pn. „Uczmy się od siebie”.
4. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  przystąpienia do projektu  pn. „Wspólne praktyki współpracy
i przedsiębiorczości  w regionie  przygranicznym”.
5. Ustalenie  procedury  opracowania  arkusza  organizacyjnego i ustalania  planów finansowych  zmierzających do zrównoważenia  planów  finansowych szkół i placówek oświatowych  z uzyskiwanymi przez powiat dochodami.
6. Sprawy różne