Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

W Starostwie Powiatowym w Giżycku trwa właśnie posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Spotkanie otworzył Wicestarosta Mateusz Sieroński. Tematem spotkania są Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Spotkanie prowadzi Maciej Bielawski – członek grupy roboczej tworzącej FEWiM oraz członek regionalnego zespołu ds. deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z przebiegiem tworzenia i zatwierdzania programu, charakterystyką poszczególnych priorytetów, zasadach finansowania projektów oraz stanem przygotowań do uruchomienia pierwszych konkursów.

W części drugiej spotkania omówione zastaną usługi społeczne i możliwości ich rozwoju w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (deinstytucjonalizacja usług społecznych – założenia i potrzeby, regionalny plan deinstytucjonalizacji, usługi społeczne w FEWiM – charakterystyka, alokacje oraz tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w oparciu o środki FEWiM).