Posiedzienie Zarządu Powiatu w Giżycku

 

 

1. Informacja  Dyrektora DPS  w sprawie  ponoszenia kosztów  związanych z  wprowadzeniem  nowego zadania – opieki nad osobami  przewlekle, somatycznie chorymi.

2. Ocena  zasobów  pomocy społecznej w Powiecie Giżyckim ustalona  w oparciu o  analizę  lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej- obowiązek  ustawowy  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej

3.       
1) Wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o zmianę harmonogramu  realizacji zadania, w związku z którym uzyskali  dotację  powiatu na zadanie  z zakresu kultury.
2) Informacja  o realizacji  porozumienia  w sprawie  wyłonienia  wykonawcy  programu  opieki  nad zabytkami.

4. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie  powierzenia realizacji  projektu pn. „ Wysoka  jakość usług  rynku  pracy”.

5. Zatwierdzenie  protokołu z przetargu ofertowego  na stawkę  czynszu najmu na lokal użytkowy położony w budynku  przy ul. Wyzwolenia 2 w Giżycku.

6. Uchwała Zarządu  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego SP ZOZ w Giżycku  za 2011r

7. Opinie Komisji  Rady Powiatu

8. Rejestr uchwał Rady Powiatu XVII sesji – do wykonania

9. Sprawy różne