Postęp prac przy przebudowie drogi Żywki Małe – Lipowo

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa o rozpoczętej przebudowie drogi Żywki Małe – Lipowo. Przebudowa drogi realizowana jest w ramach projektu „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”. Aktualny etap przebudowy, realizowany wspólnie z Gminą Kruklanki obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Planowane zakończenie przebudowy tego odcinka to koniec czerwca br.

Wartość całkowita projektu „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km” to ok. 17 mln zł.

Koszt realizacji prawie 11-kilometrowego odcinka drogi Żywki Małe – Lipowo wynosi 8.800.000 zł. Przy realizacji tego etapu finansowo partycypuje Gmina Kruklanki.